Veritasu Tartus. Pent päris veel…

Pent päris veel, milliseid teid pidi Markuse jalg astunud oli ning millistesse uulitsatesse jõudnud. Peale mitut küsimist selgus lõpuks, et värav, millest külaline linnast väljunud oli, kandis Vene värava nime. Markus päris seepeale, kas vene nagu paat või vene nagu pihkvalased ning sai vastuse, mida oli oodanud. Pent kirjeldas kätega vehkides, et seal väravas on ka vangla. Vene värava juures peab vangla olema, sest need pihkvalased ja novgorodlased lähevad ühtelugu taplema. Siis on tarviline, et lähedal oleks koht, kuhu neid luku taha pista. Kui nad väljaspool müüre Venekülas taplevad, siis Jumal, õigemine nende Jumal, nendega, kuid nad satuvad ka linnas purelema. Kaua neid seal aga hoida ei saa, sest sees ja väljas asuvad nende endi eluasemed. Kuigi nad ka seal omavahel kisklevad, hoiavad need sindrid siiski kokku.

Asukoht teoses
lk 53–54