Tuba 116. Ühel õhtul siirdub…

Ühel õhtul siirdub Tuba Kasekesse sööma.
Puhtjuhuslikult peab üks epakas sealses sakstekambris oma sünnipäeva.

Kuna trüükate ja epakate vahel valitseb väljakuulutamata rahu, kutsutakse meid kärmelt lauda.

Protokoll on jõudnud magustoiduni.
Äkki märkab keegi sakstekambri uksel kursusekaaslast Kustit.

Ka tema on sööma tulnud.
Varblasel on parajasti käes tükk torti.

Ta tervitab kursusekaaslast.
Väikese kaarega.

Tervitus jõuab pärale.

Asukoht teoses
lk 67