Kirjad Karlova mõisast. Tartu ülikoolis on…

Tõlkija

Tartu ülikoolis on 400 üliõpilast. Teiste saksa ülikoolide eeskujul maksavad nad professoritele loengute eest väikest tasu. See sunnib noormehi hoolikamalt loenguil käima, sest kingitusest ei peeta nii palju lugu kui ostetust või materiaalsete ohvritega omandatust. Olgu lisatud, et professoridki teevad endale kuulajate hankimiseks suuremaid pingutusi. Siin pole oluline kasuahnus, vaid enesest lugupidamine – ning teaduse edule tõuseb sellest kahekordselt kasu.

Asukoht teoses