mööda emajõe rabedat jääd...

mööda emajõe rabedat jääd
läheb seljakotiga mees
vaevalt et midagi hääd
teda on ootamas ees

tumeda ürgjärve kohin
kutsub ja minema peab...
mida siis minagi ohin
ju ta ise teab...

Asukoht teoses