Söödist Econi. Pärast kolhoosi sattusin...

Pärast kolhoosi sattusin Andres Ehiniga jälle kokku, me läksime koos sõudetrenni. Sõudjaid ei saanud meist kummastki; trenni ajal oli meie põhitegevuseks jooksmine Emajõe äärest, kus oli ülikooli sõudebaas, Kvissentali ja tagasi. /---/

Andres Ehin elas erakorteris, erakas, nagu öeldi, mis vanemad talle üürisid. See korter asus äärmiselt kirjanduslikus majas Koidula tänavas. Maja ukse kõrval oli silt, et sääl elas kunagi Anna Haava. Andrese teisel korrusel oleva korteri all esimesel korrusel elas tema ajal Betti Alver, kelle juures olen hiljem korra või paar käinud. Kolme poetessiga seotud koht! Ma ei olegi üle vaadanud, kas Betti Alveril on sääl seinal mälestustahvel. Peaks olema! Mina paneks igal juhul sinna ka Andres Ehini tahvlikese, sest temalgi on eesti luuleloos oluline roll, ja mitte ainult tekstide kirjutajana, vaid ka kirjanduselu edendajana, natuke provokaatorina.

Asukoht teoses