Eesti looduse kannatuste aastad. See arhailisem side...

See arhailisem side metsaga ja „ainult ühe maastiku tunne” oli ilmselt peamine põhjus, miks Tartu ja lõunaeestlased nii raevukalt vastu hakkasid tselluloositehase rajamise kavale ning käsitlesid seda selge ohuna tervele lõuna-eesti identiteedile. Lõuna-Eesti on mõnes mõttes lõppjaam /---/.

Asukoht teoses