Ülikooli ühiselamu ehitus Leningradi (Narva) mnt. 27, 1970–1971