On kummutatud...

On kummutatud vanainimese kuvand.
Tartu bussides penskareid peaaegu polegi,
kõik puha professorilesed ja emeriitprofessorid,
surmani teadlased, õpetajad, arstid,
loomeinimesed, avaliku elu tegelased.
Enneolematu kontsentratsioon vana põlve haritlasi.
Vaiksed ja väärikad,
taaskasutuse elegantsetes kostüümides.

Toetudes ühele või kahele kepile
hoiavad nad mõttejõu abil
maakera kildudeks lendamast.

Asukoht teoses