Elu on sõna. Natuke pärast seevaldis...

Natuke pärast seevaldit (tõenäoliselt kevadel 1987) sain Kivisildnikuga Tartus isiklikult tuttavaks. Juba siis oli ta innukas kirjanike organisaator. EPAs tegutses tema juhitud Abi-Piirissaare Dalinistlik Kõõl. Miks just selline nimi, seda ma ei mäleta. „Kõõl” tähendas igatahes protesti kõikvõimalike kirjandusringide vastu, sest kõõl on ju osa ringist. Dali aga oli kujutav kunstnik ja nende vastu oli Svenil püsiv sümpaatia. Ega ta muidu õige pea Eesti Kostabi-seltsi asutamiseni jõudnud. /---/

Kivisildniku kaudu ilmusid mul EPA lehes ka mõned luuletused. /---/

Tänu kõõlule ja Sildnikule sain oma esimesed praktilise ajakirjanduse alased teadmised. Nimelt organiseeris EPA lehe toimetaja Tiina Siimets meile programmivälise loengu ajakirjandusest, mille viis läbi Marju Lauristin. Väga efektse statistilise materjali alusel tõetas ta meile, miks EPA leht on parem kui TRÜ oma.

Teosest
lk 29