Väljanäitusel

Tervest kreisist toodi kokku,
kariloomi, hobusid,
toodi kokku põlluriistu,
rehepeksu masinid.

Mina, laulik Eesti pinnal,
peegasuse peremees,
viisin peegasuse linna
luulerikka rinna sees.

Kokku tulid suured saksad,
preilid siidis säravad;
Tulid Tartu mehed, Mulgid,
Peretütred ilusad.

Välja jäeti, vastu võeti
Palju auuhindasid
Anti sõrmusid ja raha,
kuld ja hõbe midalid.

Mina ootsin auuhinda,
ootsin kiitust asjata,
ootsin kuni näitus lõppis,
oma peegasusega.

Kurval meelel tulin koju,
silmalaugel pisarad,
kurval meelel, et nii halvad,
ülekohtulised nad.

Asukoht teoses
lk 33–34