Hilissügise varatali. Katkend luuletusest

Maailma jäätund väljadel
näen Ta pihkude elujooni

Need toovad ta jälle jälle
üle Surma ja Kivisilla
kaarhallide mikrorajooni

Jah kõrvale vaatamata
toovad Raatuse uulitsale
Ja siin on detsember ja läikleb
jõuluvanade plastmasspale

Oh maalitud sini silmi
Mitte ükski neist
Teda ei vali

Minna müügisaalidest läbi
Minna läbi elada üle
hilissügise varatali

Asukoht teoses