Psühhiaatriakliinik Tallinna tänavas 20. saj alguses