Ülikooli ajaloomuuseum Toome varemetes 1997. aastal