Melanhoolia. Ooperi lõpus laulab...

Ooperi lõpus laulab Tartu ülikooli õigusteaduskonna partorg Maruste aaria, kuidas ta 1988. aasta märtsis rebis kaht õigustudengit kraedpidi trepikotta ja nõudis eksmatrikuleerimisega ähvardades sinimustvalge välja toonud demonstratsiooni aruannet.
/---/

Saabus mai 1988. Samad tudengid valgusid õlletoast Tartu tänavaile. Vastu sammus rahvuslippudes üliõpilaste rongkäik. Kolm korda võib arvata, kes sammus kõige ees ja hoidis sinimustvalget? Armastatud partorg, hilisem unelmapartei põhiseaduskomisjoni esimees Maruste, kes uputas „Ju Rii Di Ka rägastikku rahvaalgatuse ettepanekud ja üritas kustutada Riigikogu komisjonide salvestised.

Asukoht teoses
lk 114–115