Melanhoolia. „Werneri“ kõrvalmajas oli...

„Werneri kõrvalmajas oli tollalgi raamatupood, mille aknal ühel päeval avastas valvas kordnik president Pätsi poolt ametisse surutud ülikooli rektori, mootorrattaga edvistava Hugo Kaho mõnitava allkirjaga portree:
„Kõik pugejad võivad siit osta!

/---/ Pealinna võimumehed surusid riigivõimu kogu raskusega Tartu vaimule peale. „Postimees oli juba Jaan Tõnissonilt sekverdiga ära võetud ja suukorvistatud.

Asukoht teoses
lk 141