Murduvas maailmas. EKS-i asukoht Laial...

EKS-i asukoht Laial tänaval oli kitsas ja ebamugav. 1931. a. sügisel koliti Suurturg 12, kus olid tööruumid lahedamad ja paremad. Asjaajaja H. Evert ei pidanud siis nii sageli oma kangestunud jalgu masseerima. Ameerikas rännates oli ta kord külmas vagunis hirmust lahtiolevate härgade ees oma elu päästmiseks seinal rippudes puusa paha reuma saanud. Suurturg 12 olid ruumid kuivad ja lasid elada. Kuid siin ei püsinud EKS kaua. Varsti avanes võimalus Kultuurkapitali summadest laenu saada ja nii osteti Eesti Kirjanikkude Liiduga kahasse maja Aia tänav 19. Sinna koliti lõplikult 1934. a. algul.

Asukoht teoses