Allääres. Pool „Postimeest” on...

Pool „Postimeest” on araabia keeles. Eestikeelse esilehekülje võiks vabalt minema vistata, sest seal ülistatakse Allahit ja Euroopa Kalifaadi suuri juhte ning nende tegusid. Ma saan teada, kuidas meile, metslastele, kultuuri ja kirjaoskust tuuakse nii kapa kui kannuga. Täpselt nagu nõukogude ajal, ainult riik on teine.

„Vanemuises” esietendus „Ukuaru”. Piltide järgi võiks oletada, et pigem „Haaremirööv”. Loomulikult väikeses majas, sest suures mängitakse peamiselt sümfooniaid ja vahel mõnd siivsat ooperit ka. Ei mingeid „labaseid” muusikale.

Annelinnas avati pidulikult uus mošee ja endine Sõpruse sild on põhjalikult ümber ehitatud. Asi näeb ülipompoosne välja: kõik need kullatud laternapostid ja puha... Minu meelest jõledus, aga enamikule ilmselt meeldib.

Kahjuks pole sest lehest enam ridade vahelt ka midagi lugeda, aga puhtast patriotismist toetan edaspidigi „Postimehe” vaprat eestikeelset toimetust.

Teosest
lk 1239–1240