Ajalootund. Kui eelmisel sajandil...

Kui eelmisel sajandil Tartusse tulin, oli raudteejaam tähtis koht. Jaama keldris oli pruugitud riiete pood. Need riided olid kohutavalt kallid. /---/

Suuri poode kartsin. Kindlasti olid need mitu aastat olemas, enne kui ühte, näiteks Kivilinna omasse, läksin. Siis tuli jälle mitmeaastane vahe. Selle jooksul tekkisid „Säästumarketid”, kus toit oli odavam kui mujal. Häälekalt põlgasid „Säästumarketis” käijaid need, kes ise salaja seal käisid. Avalikult tegid nad näo, nagu poleks neil selle odava kaubandusketiga midagi ühist.
Teosest
lk 21