Tartus tagasi...

Tartus tagasi
augustis
segasena nuhutan
juulis õitsend
pärnasid
a h tore
tore on
kuigi
suvi on väsind
ja jõgi on
kolekollane
august on sirtsude
sirinat täis
ja sammaste
alune tühi
on veel
Tartus tagasi
augustis
ammu on õitsenud
pärnad
/keskpärasus
kulutab õppeasutuste
uksi/
kärnasele
penile
ikka
öeldakse
ära
august on
tagasi
Tartus

Teosest