Tartu, Taara, riik

Oo, Emajõgi, suur!
Siin ka minu juur.
Sinu kaldaid tervitan!
Minu süda suurel rõõmul
Hakkab rõõmsalt tuksuma
Kui näen Pläskut suurt ja uhket
Sadamateatrit, oh kui lahket.
Vanemuine heliseval keelel
Oled ikka Eesti meelel.
Kasvatad siin Eesti sugu
Kes peab Eesti teatrist lugu.

Oo, Ülikool, nii suur!
Siin vaimuvalgus rahva uhkus
Üliõpilaste kooslusrohkus
Sinu sambaid tervitan!
Minu süda suurel rõõmul
Hakkab kohe tuksuma.
Tervitavad Toomel puud.
Tudengid Musumäel andvat suud!
Noored hoolsalt õpivad
Tarkust üles näitavad
Tee, mis Toomele läheb siit
Ees on Riigikohtu viit
Eemal paistab Baeri piik!

Oo, Emajõgi, suur!
Siin on Tartu!
Siin on Tartu, Taara, riik!

Teosest