Talvine Tartu

Küngaste vahele külmunud katel,
jäätunud jõgi ja pargid täis lund.
Varesed katustel madalatel
näevad õitsvatest pajudest und.

Hangedel kaledad kiirtevihud,
jõuab hommiku sinine tund.
Metsade taga kui päev avab pihud
elame vaikusse, usume lund.

Teosest