Oh, armas Tartu!...

Ma veidi Tartus
ka ringi käind
ja palju tarku
ja ilu näind.
Ning vistist te ka
ei pahanda,
kui Tartut kiidan veidi
lauluga.
Oh, armas Tartu,
siin palju tarku,
valge mütsi kandjad plikad,
tarkusest kel mokad pikad...
Oh, armas Tartu,
ma ütlen Harku,
ei sinu vastu küll ei saa!..

Leib Tartu keeli
on ikka proot;
üks teine häda,
see hüütaks noot.
Ja köögitüdruk
on küchebäär,
ning anna siia hüütaks:
jeebe äär!...
Oh, armas Tartu j.n.e.

Asukoht teoses
lk 10–11