Nägemus linnas

Pilverünke hallitavad ajud,
kalbe kuu on nendes kallakil.
Tuled Toomelt, lumeloppa vajud,
pimedus lööb kirvendama tajud:
kostmas aisakella hele KILL!

Öhe vahid silm on vidukil,
Vallikraavi sillutiselt kajab
rautet hobukapje kilav pill,
kriuksub saanijalas asfaldil,
tume kutsar suksut traavi ajab.

Märkab silm: on teisenenud majad.
Kuu eest ära roomab lumepilv.
Viibiksin kui hoopis teises ajas,
alles alustuvas aastasajas,
kuskil esimesel kümnendil.

Teosest