Nägemus linnas

Pilverünke hallitavad ajud,
kalbe qu on nendes kallakil.
Tuled Toomelt, lumeloppa vajud,
pimedus lööb kirvendama tajud:
kostmas aisakella hele KILL!

Öhe vahid silm on vidukil,
Vallikraavi sillutiselt kajab
rautet hobukapje kilav pill,
kriuxub saanijalas asfaldil,
tume kucar suxut traavi ajab.

Märkab silm: on teisenenud majad.
Qu eest ära roomab lumepilv.
Viibixin qi hoopis teises ajas,
alles alustuvas aastasajas,
qskil esimesel kümnendil.

Asukoht teoses