Mälestusmissa

Kui vaatan su vareme-seina,
sõjatallermaa, Tartu linn,
tajun laikude lohutut leina
minul sõtta jäi... KAEVUVINN!

Sesse ussi- ja püssisõtta,
kus ei omi, ei ustavaid:
kuidas võidi küll ära võtta
KAEVUKOOKU ja õuemaid?

TEMA kriuks tervel talude-ajal
vinnas pere ja karja jaoks vett...
(Pärast tuli meil kaelkoogu najal
Irtõši-teed tuua oma vett.)

Tahaks mängida mälestusmissat
Eestimaal olnud talule.
Aeg on juba alustand missat
kodu kaotuse valule.

Asukoht teoses