Miks Toomemäel...

Miks Toomemäel
on alati sügis?
Miks ei loe,
kui käsi hoides kätt
liigume lõunasse,
miks kannatab kruus,
mis krudiseb,
miks vaikub park?

Kui istume puude all,
miks kõik on nii tume
südames nii hele?
Miks tuul,
mis latvades kohiseb,
ei jõua meieni?
Miks vaikus on nii pikk?
Miks valgus nii sume?
Miks aeg niivõrd lühike kui pikk
ja valikut ei ole?
Teosest
lk 23