Läbi se surnud linna

Minnes läbi se linna,
põrgates vastu silda
Emajõe tahmasel jääl -
jää alla tahakski minna!
Siia, jah, tahakski jääda -
lääbakile jääle,
enne Vabadussilda -
raipehais tungimas ninna.
Siit ainult sind võin leida -
pärast tõde kui leiba,
pärast lõputa leina -
enne varemeis silda.
Siit, ainult siit saan minna
ümber sest rabedast tõest,
üle sest haisvast jõest -
läbi se surnud linna.
Teosest
lk. 13