Läbi se surnud linna

Minnes läbi se linna,
põrgates vastu silda
Emajõe tahmasel jääl
jää alla tahakski minna!

Siia, jah, tahakski jääda
lääbakile jääle,
enne Vabadussilda
raipehais tungimas ninna.

Siit ainult sind võin leida
pärast tõde kui leiba,
pärast lõputa leina
enne varemeis silda.

Siit, ainult siit saan minna
ümber sest rabedast tõest,
üle sest haisvast jõest
läbi se surnud linna.

Asukoht teoses
lk 13