Loomade peal katsetatud inimene. ülle tahtis legendis... Katkend luuletusest