Loomade peal katsetatud inimene. Katkend luuletusest. ülle tahtis legendis.... Katkend luuletusest