Hea on kahekesi

Kõik tornid
puhtaks pesi vihmahoog,
nüüd säravad nad erksas kiirtekuues.
On päevahaku rõõmu igal pool
jõe ääres, Toomel, ülikooli juures.
Teeb tegusaks
me päeva täna tarm
ja kiirem jooks on igal vetenirel.
Uut värskust võlub kevadpäikse sarm
park rohetab ja õisi avab sirel.
Kui hea on
minna üle Toomemäe
nüüd kahekesi kevadises ilmas!
Saad oma pihku hella haldjakäe
ja leiad teise päikse kallis silmas.

Teosest
lk 24