Hea on kahekesi

Kõik tornid
puhtaks pesi vihmahoog,
nüüd säravad nad erksas kiirtekuues.
On päevahaku rõõmu igal pool -
jõe ääres, Toomel, ülikooli juures.
Teeb tegusaks
me päeva täna tarm
ja kiirem jooks on igal vetenirel.
Uut värskust võlub kevadpäikse sarm -
park rohetab ja õisi avab sirel.
Kui hea on
minna üle Toomemäe
nüüd kahekesi kevadises ilmas!
Saad oma pihku hella haldjakäe
ja leiad teise päikse kallis silmas.

Teosest
lk. 24