Emajõel

Emajõe laineid mööda
Laseb lahke laevuke,
Kiigub, liigub, sõuab, jõuab;
Sõudjad laulvad rõõmsaste.
Jõe kallas haljas, õitsev;
Vette vaatab lilleke;
Kaugelt vaatab kaunis mõisa
Alla jõe kaldale.
Kaldal kõnnib nägus neiu,
Hellast´ pilku heidab ta
Rohu peale, lille peale,
Laevukese peale ka...
Olgu peale, jäägu peale,
Jäägu mõisa härrale,
Aga selle neiu noore
Võtaksin ma omale.

Teosest
lk. 52