Emajõel

Emajõe laineid mööda
Laseb lahke laevuke,
Kiigub, liigub, sõuab, jõuab;
Sõudjad laulvad rõõmsaste.

Jõe kallas haljas, õitsev;
Vette vaatab lilleke;
Kaugelt vaatab kaunis mõisa
Alla jõe kaldale.

Kaldal kõnnib nägus neiu,
Hellast pilku heidab ta
Rohu peale, lille peale,
Laevukese peale ka...

Olgu peale, jäägu peale,
Jäägu mõisa härrale,
Aga selle neiu noore
Võtaksin ma omale.

Teosest
lk 52