Eduard Laugaste

(eesti rahvaluule)
Kaunikesti ümar nägu,
ümmargused prillid ees.
Kaunikesti ümar nägu,
kaunikesti ümar mees.
Elu sisuks rahvaluule,
praegu tuntuim folklorist.
Ega päevas aega muule
enam palju jäägi vist.
Loengud on tal huvitavad:
eufemism ja hüperbool,
pulmalaul ja selle tavad,
regivärss ning setu koor.
Asukoht teoses