Arnold Kask

(eesti keele dialektoloogia)
Nägu paistab väsinud,
juuksed veidi tuhakarva.
Keskmist kasvu, kuivetunud,
naerab elus väga harva.
Loenguis asjalik ja täpne,
meile selgeks teeb dialekte,
keele ajalooga seoses
annab uuemaid aspekte.
Praktikumis õpetab meid
tundma kindlaid muutenorme.
Nende järgi, oi, kui põnev,
on siis luua vanu vorme!
Asukoht teoses