Kui aknad valgenevad. Väike maakonnalinnake oli...

Väike maakonnalinnake oli sellisel ööl nagu mõni ooperilava täis laulu, hõiskamist, täis nooruse pidutsevat elutralli. Ei siin sammunud ainuüksi estoonlased. Sealt kuuldus Toomeorust livoonlaste ja ülevalt Veski tänava poolt kuroonlaste hõiskeid ja nendega ka ühes mõõkade täristamist nagu ikka kuroonlaste juures.

Kui salk, kus Friedrich Reinhold kaasa sammus, oli parajasti üle Kivisilla jõudnud, nägid nad, kuidas üks teine üliõpilassalk oli kibedas võitluses pedellidega, ülikooli eripolitseinikega, kes pidid valvama üliõpilaskonna heakorra ja käitumise järele. Tavaline politseinik polnud õigustatud üliõpilast kui kõrgema seisuse liiget korrale kutsuma.
Asukoht teoses