Päike ja jõgi. „Vanemuise” einelaud oli...

„Vanemuise” einelaud oli tol ajal eesti parema seltskonna kogunemiskoht, sääl valitses range kord võrrelduna teiste kohtadega. Seltsi kodukorra vastu eksimist einelauas karistati juhatuse poolt mitmekuise keeluga seltsi einelauda külastada.

Teisi peenemaid kohti olid „Bellevue” ja „Kommerts”, mõlemad varieteedega. Mu kõige esimene varietee külastamine toimus ühe Tartu Põllumeeste Seltsi näituse puhul „Kommertsis”. Meie, kolm koolivenda, Luukas, Riives ja mina, läksime sinna koos ja tellisime igaüks pudeli õlut. Kuni lavalt lauldi, ei olnud viga midagi, aga kui lavale ilmus üks napilt riietatud tantsijanna, kes jalgu pilduma hakkas, siis Luukas seda kõlvatust enam välja ei kannatanud ja kadus rutem kui muidu saalist. Me Riivesega vaatasime siiski selle kõlvatuse ära ja maksime ka arve. „Bellevue’s” istusime aga kord juba loožis, kolmerublaline Liebfrauenmilch ees.
Asukoht teoses