Muhulaste imelikud elamused Tartu juubeli-laulupeol. Suur laulupidu, kuhu...

Suur laulupidu, kuhu meid kutsuvad isamaa kohuste hääled, on see, et igaüks sinna peab minema, olgu ta pime või jalutu, rikas või vaene. Ja Jurjevi linn, kus seda pidu peetakse, on suur, ilmatu tore linn taga Tartut. Sel laulupeol võib igaüks laulda, mida tahab, sellepärast ongi ta nimi priiuse laulupidu. Seal ei laulda mitte ühe, mitte kahe, kolme ega nelja häälega, seal lauldakse rohkema kui nelja tuhande häälega, sest et igaüks laulab oma laulu. Meid võetakse seal vastu otsekui suuri saksu. Tõldades viiakse meid toredaisse võõrastemajadesse elama, kus meil pehmed voodid valmis on ja peened joogid ja söögid laual. Meid söödetakse ja joodetakse kolm päeva ja kolm ööd järgemööda nagu pulmas ja kõik jumalamuidu. Võib olla, et antakse ka veel kalleid kingitusigi kaasa. Ja raudteel sõidame esimeses klassis kolmanda klassi hinnaga. Vaadake, Muhu tõugu jeestlased, see on see juubelilaulupidu.