Kännud ja käbid. Hiljasügisene halb-halb ilm...

Hiljasügisene halb-halb ilm. Tartu linna majade vahel, Emajõe sildade ümber, jõe kurduvat pinda mööda lõõtsub, tuuseldab, tõukab ulguv marutuul – teadmata, kust küljest ta õieti tuleb, siin raugedes, seal uuel hool jälle tõustes. Ja vihma sajab ning vahel sekka külma räitsakat. Sealtsamast pragiseb sagar rahet vahele, piilub tinahallide pilverüngaste pragudest pikk peenike päikesekiir pooleks pilguks maha. Ja külm, et ajab hambad plagisema.
Teosest
lk 273