Brecht ilmub öösel. „Vanemuise” teatris oli...

„Vanemuise” teatris oli tegelaskonna koosolek, kus otsustati, et töö ajal pole sõprust ega viha. Vabal ajal ollakse sõbrad, ühtlasi ka seltsimehed. Leiti, et teesklus ja lipitsemine peavad kaduma. Lisati: elagu Stalin!
Asukoht teoses