Noorusmälestused. Treffneri gümnaasiumi ruumid...

Treffneri gümnaasiumi ruumid olid tollal veel viletsamad kui praeguse VI algkooli omad, mis asub tema asemel. Sest seda veidrat majaderühma on hiljem juurdeehitustega tunduvalt täiendatud. Kisendava ruumipuuduse pärast oli lähedal teistes majades mõned toad üüritud, kus käis samuti õppetegevus. Nii mäletan, et just sessamas Hobuse tänavas olid mingi maja ülemise korra vaheseinad välja lõhutud, ja seal anti meile mõne aja jooksul just prantsuse keele tunde. Seejuures olid ahi, truubid ja korstnajalg kesk ruumi kohale jäänud. Ning selle keeruka müüride kompositsiooni varjus pani mõnegi hea tembu toime Edgar Eisenschmidt. (See Uderna koolivend käis sellal õpetajateseminaris, kui mina linnakoolis, ja nüüd kohtusime jälle Treffneri juures.) Samuti olid mõned klassitoad, kui mu mälu ei peta, veel Peterburi tänavaski. Võimlemas käisime Laia tänava võimlemissaalis, nagu mõne teisegi keskkooli õpilased. Treffneri gümnaasiumil enesel juba mingit avaramat ruumi ei olnud.

Asukoht teoses
lk 154–155