Kõne Koidulast. Kõige sellega ühenduses...

Kõige sellega ühenduses on siginud kirjanduslik elu, selle äratavas ja algatustandvas tähenduses. Just poolsada aastat pärast seda, kui Kr. J. Peterson pidas oma lauliku-aplaagrit tuisuses metsas, leiame Tartus Tiigi tänavas isa Jannseni korterist ümbruse ja inimkoondise, mida Aino Kallas on nimetanud eesti esimeseks kirjanduslikuks salongiks. Seal on sõpru ja mõttevendi ligidalt ning kaugelt, seal vestetakse ärkavast rahvast ja tärkavast kirjandusest. Ning need mõtteavaldused leiavad vastukaja suures massis.
Asukoht teoses