Noor-Eesti algajult. Gustav Suitsu 50-nenda sünnipäeva puhul. Põrandaalustest õpilasseltsidest teotses...

Põrandaalustest õpilasseltsidest teotses tollal Tartus „Eesti Külvaja“, millesse kuulusid gümnaasiumist G. Suits, A. Rei, R. A. Lesta, reaalkoolist Joh. Kukk, J. Hünerson, P. Ruubel, M. Pill, E. Ott, P. V. Epler j.t. ning mis käis koos Meltsiveski tänavas treffnerist Loigu pool. Kui selts 1902. a. lõpus korraldas isamaalise peo Koidula auks, siis erinesid algatajate vaated juba nõnda, et samal ajal kaks pidu tuli; rahvuslastel „Karskuse Sõbras“, „materialistidel“ „Taaras“! Aga need peod sundisid ka seltsi likvideerimisele. Terve rea õpilaste elukombed alandati 3-le, Suits tagandati ajutiselt koolist. /---/

Ja niipea kui ärevus vaibus, kujunes jälle salarühmitus, „Ühisus“, millesse kuulusid peamiselt eelpool loendatud reaalkooliõpilased, lisaks C. Schumann, J. Ainson, N. Köstner j.t. Koos käisime nüüd Kitsas tänavas Jürgenside pansionis, ja organisatsioon kandis selle tõttu omavahel soomekeelset nime „Kapean katun osakunta“.

Asukoht teoses