Jumalateenistused Balti Rahvaste Kommersi lahutamatu osana. 1997. aasta BRK...

1997. aasta BRK toimus Tartus korp! Ugala eestvedamisel. Jumalateenistus peeti 27. juunil Narva mäel Peetri kirikus ja selle viis läbi Maarja koguduse tookordne õpetaja Villu Jürjo, kellel isiklik side akadeemiliste organisatsioonidega puudus. Peale jumalateenistust liikus tavapärane uhke lipurongkäik Peetri kiriku juurest Raekoja platsile. Lipurongkäigu ajaks seisati Narva maanteel liiklus. /---/

2003. aastal Tartus peetud BRK korraldas korp! Fraternitas Tartuensis. Sellel BRK-l peetud jumalateenistus oli tõenäoliselt üks omapärasemaid kõikide senipeetute seas.

Kuna kiriku remont oli pooleli ja akustiline olukord ei olnud kiita, siis oli otsustatud paigaldada kirikusse BRK teenistuse jaoks mikrofonid ja helivõimendid. Need olid tellitud ühelt firmalt. Tund aega enne teenistust pidid helitehnikud kohal olema. Neid aga polnud. Helistamisel selgus, et nad on Jaani kiriku kõrval ootel, aga Tartu Jaani kiriku asemel ootavad nad Tallinna Jaani kiriku juures. Sellel teenistusel jäi heli võimendamata.

Jaani kirik oli alles taastamisjärgus. Kirikul puudus peauks ja põrand oli kaetud värskelt toodud koheva liivaga. Sellegipoolest peeti kirikus juba jumalateenistusi ja isegi laulatusi oli seal läbi viidud.

Kiriku esine oli üles kaevatud. Kogu Jaani tänava pikkuses jooksis sügav kraav. Kraavi idanõlva küljel olid mitmekordses reas kumerad inimkolbad. Tegemist oli lahtikaevatud ühishaua peatsiga. Vaatepilt oli äärmiselt ootamatu ja isegi ehmatav. Kraavi ületamiseks olid paigaldatud purded. Purretel turnijad uudistasid kolpade rivi.

Jumalateenistusele eelnenud päeval oli kiriku peaukse ette kallutatud mitu värsket liivakoormat. Korporandid turnisid kirikusse üle liivahunnikute ja hüplesid üle kraavide. Eriti koomiliseks muutus olukord siis, kui saabusid pidulikult rivistatult läti naiskorporatsioonid. Tikk-kontsadega kingad uppusid sügavale liiva, liiv tungis kingadesse ka meesterahvastel, kuid püha ürituse nimel oldi vaprad.

Tartu Jaani kirik oli sel päeval pilgeni korporante täis. Istumiseks olid valmistatud hööveldamata laudadest pingid. Teenistuse viis läbi siinkirjutaja üksi, lugedes pühakirja lõike kõigis kolmes keeles. Jutlus oli ainult eesti keeles, ilma igasuguse tõlke või täienduseta, kuid tundus, et osadus oli ehtne ja arusaamine toimuvast ühene. Peale jumalateenistust oli kogu algne pehme liivakiht kõvaks pinnaseks sõtkutud. /---/

2006. aastal korraldas BRK Tartus korp! Sakala. Jumalateenistus peeti Tartu Jaani kirikus. Seekord oli pühakoda täiesti teistsuguse ilmega kui kolm aastat varem. Kirik oli vastselt renoveeritud ja uuesti sisse pühitsetud. Jumalateenistusel teenisid õpetaja Tarmo Kulmar (korp! Sakala) ja õpetaja Ants Tooming (korp! Fraternitas Liviensis). EELK peapiiskop Andres Põder, kes pidi ka jumalateenistusel osalema, ei saanud ootamatute päevakavamuutuste tõttu Tartusse tulla. Ta saatis kirikusse kogunenud korporantidele oma jutluse, mille vil! Tarmo Kulmar eesti ja saksa keeles ette luges. Lätikeelset tõlget ei olnud. Sellel teenistusel puudus lätikeelne osa täielikult ja läti korporandid olid seetõttu pisut nördinud.

2009. aasta BRK korraldas korp! Fraternitas Liviensis Tartus. Jumalateenistus peeti Tartu Jaani kirikus ja sellel teenis õpetaja Ants Tooming. Lätikeelseid pühakirja lõike luges korp! Ventonia vilistlane Martinš Eglitis.

Asukoht teoses