Kaamos. Nüüd kõndis ta...

Nüüd kõndis ta õhtuselt poolhämaras Annelinnas, uuris maju ja kirus sealset vabaplaneeringut, mille tõttu majanumbrites näis tõeline kaos valitsevat. Ka siin ilmnes tänapäevaste magalarajoonide tavaline häda: vabaplaneering, mis muudab elamud küll igast küljest avatuks ja kvartalid päikeselisemaks, aga nõuab võõralt mingi olematu süsteemi tabamist, et vajaliku numbriga maja kätte leida. Annelinnas näisid Jaanuse arvates majade numbrid samamoodi kui Tallinnas Lasnamäel või Mustamäel täiesti loogikavabalt pandud olevat – mida muud arvata, kui kõrvuti asuvad majad number kakskümmend kolm ja kolmkümmend kaheksa ning kuskil pole märget, et tegu on eri tänavate majadega?

Teosest
lk 205–206