Tartu piltpostkaartidel. Toomemäest hakati parki...

Toomemäest hakati parki rajama 1803. aastal. Tööd juhtis pargi haljastamise komisjon (G. F. Parrot, K. Morgenstern, J. W. Krause), kes sõlmis istutuslepingu ligi kümne tuhande istiku peale. Eriti ohtralt istutati vahtraid ja pärnasid, kujundati sirged alleed. 19. sajandi keskpaigaks oligi siin park. Rajati ka Toomemäe sillad. Aja jooksul on siia püstitatud rohkesti mälestusmärke ülikooliga seotud isikutele.

Asukoht teoses