Tartu piltpostkaartidel. Anatoomikum, 19. sajandi...

Anatoomikum, 19. sajandi kõnepruugis „anatoomiline teater“, ehitati Toomemäele J. W. Krause projekti järgi mitmes järgus. Kõigepealt 1805. aastal sai valmis rotund – kuppelkatusega ümartorn, milles paiknesid ringauditoorium, surnukamber ja veel mõned õppetööks vajalikud ruumid. Hiljem ehitati juurde kaarjad tiibhooned.
Asukoht teoses