Kuidas asutati Eesti Muinsuskaitse Selts. Samas oli septembris...

Samas oli septembris ka selgeks saanud, et plaanitsetud seltsi asutava kogu koosolekut 28. novembril Tartu ülikooli aulas siiski ei toimu. Ju olid võimud mõistnud, et liialt radikaalses Tartus sellise ürituse korraldamine on suur risk, ja pealegi veel Vabadussõja alguse kuupäeval. Tartu Riikliku Ülikooli tollane juhtkond Arnold Koobiga eesotsas ei andnudki selleks luba, ju nad olid saanud sellekohase suunise.
Asukoht teoses