Ehitusmeistri naine. Nii läheb aeg...

Nii läheb aeg. Ilusail suil tuli käsk, et peab uulits /olema/ ära prügitud. Meil olid ka kivid valmis prügimiseks ja ka trotuari plated, muudkui liiv puudus ja osta oleks kallis. Uulitsa all küll, aga sügaval maa sees. Linn võttis omale liiva Savi uulitsast ja meie tahtsime ka omale võtta. Läksin turgu, võtsin kaks meest labidatöö juure ja hakkasid kaevama maad pealt ja tegid veikse augu värati kohta.
/---/
Võtsime augu hästi sügavasse, kuni liiv vasta tuli. Hakkasime liiva välja andma, kesk hauda tegime trepituhvi, sinna viskas Peeter Priks augu põhjast liiva peale ja vanem mees Hans viskas sealt välja, mina viskasin üle trotuari vasta maja seina mõõdukastisse ja siis savitükkidega uulitsa prügimiseks värati poole kuhja.
/---/
Kuus nädalit oli mööda ja meil omajagu liiva ka aias maja sikatuurimise jaoks. Keldre kandsin /liiva/ uulitsale viskamise tarvis ja tasusime uulitsa ühetasa ja meie töö on lõpetud ja hakkas uulitsa prügimine. Vedasime kivid hoovist välja ja töö hakkas, mis vene mehed tegid.