Karlova pruudid. Iial ei võinud...

Iial ei võinud teada, mis jälle teoksil ja pimedatel üksildastel tänavatel juhtus ka rahuajal nii mõndagi. Polnud mingit põhjust pidada Karlovat erandlikuks paradiisiks. Kuigi ta oma suurte lille- ja puuviljaaedadega seda nime igati õigustas, juhtus ilusas põlispuudega mõisapargis pimedal sügisajal imelikke asju. Vahel kostus tihnikust isegi naiste kiljumist ja appihüüdeid, sellepärast ei käinud Reesi õhtuti kunagi sealtkaudu ja õpetas tüdrukutelegi, et väike ring kojujõudmiseks on nende endi huvides.
Asukoht teoses