Kivid koldes. Sellel esimese mai...

Sellel esimese mai varahommikul oli taevas kõrge, sinine ja selge. Kojamehed nühkisid luudadega siledaks sõidetud munakive ja päikesepoolsetel katusekülgedel kudrutasid tuvid. Jaani kiriku torni ümber lendles kärarikas hakiparv ja nende kisa oli üle linna kuulda.

Politseiplats oli rahvast täis. Korraldati kolonne. Lehvisid punased lipud ja erendasid loosungid Kõik hääled Ühise Väerinde kandidaatidele!, Meie nimekiri on nr. 4!, Nõuame tööd ja leiba!. Noortööliste kolonni ees kanti üht ägedamat: Nuhid turbarappa tööle! Maha Kreuksi mõrtsukad!

Asukoht teoses
lk 153