Eesti nõukogude kirjandus oma algaastail. Erandina paistab silma...

Erandina paistab silma A. Jakobsoni pikem jutustav teos „Oskar Tiitus astub üle läve”, milles käsitletakse Tartu intelligentsi 1939. ja 1940. aastal, nn. baaside ajal. Esineb mitmesuguseid haritlaste tüüpe, nagu see tegelikult tol ajal oli: vanglast vabanenud kommuniste, kommunismi teadlikke või poolteadlikke pooldajaid, kõhklejaid ja vastaseid. See jutustus heidab igatahes pöörde-eelsesse ajajärku üsna heledat valgust.
Teosest