Eesti teatrisüsteemi dünaamika. Eesti kaks esimest...

Eesti kaks esimest kutselist teatrit, Vanemuine Tartus ja Estonia Tallinnas, mis asutati aastal 1906, kandsid mõlemad teatrit toetava seltsiga sama nime. Teatri ja seltsi kassad hoiti küll lahus, kuid seltsiliikmete eestvõttel asutati teatrit toetavad aktsiaseltsid (Estonias) või korraldati korjandusi (Vanemuine, Endla) ning ehitati teatritegemiseks vastavad hooned: Vanemuise maja avati 1906, Endla 1911, Estonia 1913. Need esimesed eesti teatrimajad – asukohaga linnasüdames, märkimisväärse kubatuuri ning sajandi algul ülimoodsa juugendstiilis fassaadiga – kandsid suurt sümboolset tähendust, olles eesti rahva ühtsustunde ja kõrgete kultuuriliste püüdluste monumentideks. Teisalt hakkasid suurtele teatrimajadele võetud hüpoteegid ning jäigalt fikseeritud ruumitingimused mõjutama teatritegevust ning repertuaarikujundust. /---/ Neist 20. sajandi alguses püstitatud hoonetest on säilinud vaid Estonia, mis taastati Teise maailmasõja purustustest pisut muudetud kujul. Üks näide Eesti teatristruktuuri püsivusest on seegi, et nii Estonia kui Vanemuise maja asuvad praegugi oma endisel asukohal.