Rongiga maailma lõppu. Akadeemik Paul Ariste...

Akadeemik Paul Ariste armastas rääkida niisugust lugu.

1950.–1960. aastail käinud Tartu ülikooli soome-ugri kateedris keegi eesti soost keelemees Leningradi ülikoolist, kes oli absoluutselt veendunud, et kirillitsa on parim vahend eesti keele hääldusliku eripära ülesmärkimiseks. Jäänud lahtiseks, kas see oli inimese isiklik initsiatiiv või täitis ta kellegi-millegi tellimust. Ladina keelt mees ei osanud ja kui nad Aristega kõndides Raekoja platsilt Inglisilla lähedale jõudsid, küsinud ta, mida tähendab sillal tekst OTIUM REFICIT VIRES (puhkus taastab jõu). Ariste vastanud – suitsetamine keelatud!

Teosest